Contact fenia@fitwithfeen.nl M.H. Trompweg 235 (SSF) 3317 NE Dordrecht
@fitwithfeen @fitwithfeen @fitwithfeen PRIVACYVERKLARING FIT WITH FEEN Versie juli 2023 Dit is de privacyverklaring van Fit with Feen. Deze privacyverklaring geldt voor alle werkzaamheden van Fit with Feen waarbij persoonsgegevens gebruikt worden. Hieronder lees jij welke gegevens wij gebruiken, hoe wij dat doen en waarom. Heb je vragen over het gebruik van jouw gegevens? Neem dan contact op via fenia@fitwithfeen.nl. Welke gegevens verwerkt FitwithFeen en waarom? Een persoonsgegeven is informatie die iets zegt over een persoon of waarmee je iemand kan identificeren. Denk aan een naam, adres, telefoonnummer of Burgerservicenummer (BSN), maar ook aan gegevens over religie, gezondheid of een kenteken. Wanneer je iets met een persoonsgegeven doet, zoals het verzamelen, opslaan, versturen, of verwijderen, dan heet dat het verwerken van het persoonsgegeven. Volgens de Nederlandse privacyregels mag een bedrijf alleen persoonsgegevens verwerken met een legitiem doel en als daar een wettelijke reden voor is. Als jij bij ons komt sporten, verwerkt Fit with Feen jouw naam, woonadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Met deze gegevens kan het abonnement worden afgesloten, de betaling van de inschrijf- en abonnementskosten worden geregeld en kunnen wij onze diensten aan jou leveren. Contactgegevens zijn daarnaast nodig om jou te informeren over wijzigingen in de lessen, zodat jij vragen kan stellen of je voor een les kan afmelden. Ook kunnen contactgegevens worden gebruikt als jij deelneemt aan Samen bij Feen. Als je WhatsApp gebruikt, dan communiceren wij vooral via WhatsApp, maar e-mail is ook mogelijk. De gegevens zijn dus nodig voor de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten en voor ons bedrijfsbelang om diensten aan jou te kunnen leveren. Daarnaast hebben wij als bedrijf ook een wettelijke plicht waarvoor wij bepaalde gegevens nodig kunnen hebben, namelijk het doen van de jaarlijkse belastingaangifte. Bij inschrijving bij Fit with Feen is het verstrekken van de genoemde gegevens verplicht. Zonder deze gegevens kunnen wij geen diensten aan jou leveren. Foto’s en video Het is mogelijk dat af en toe beeldmateriaal wordt gemaakt van een les, wat gebruikt kan worden voor sociale media. Dit gebeurt op basis van toestemming die wij vooraf aan je zullen vragen. Als je niet gefotografeerd of gefilmd wil worden kun je dat tijdens de desbetreffende les aangeven en uit beeld stappen. Delen en bewaren van gegevens Als wij gegevens van jou krijgen, dan worden deze niet zomaar met andere bedrijven gedeeld. Delen van gegevens gebeurt alleen als dat noodzakelijk is voor de overeenkomst met jou, onze dienstverlening of als dat moet van de wet. Als wij bijvoorbeeld contact hebben via de groepschat in WhatsApp, dan zijn jouw naam en telefoonnummer zichtbaar voor de andere sporters bij Fit with Feen en bekend bij WhatsApp. Gegevens die noodzakelijk zijn voor onze administratie en belastingzaken, zoals betalingen vanaf jouw rekeningnummer aan ons, worden verstrekt aan de Belastingdienst. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bewaren wij alleen voor zover dat noodzakelijk is. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zijn de gegevens bijvoorbeeld noodzakelijk voor onze administratie? Dan moeten de gegevens volgens de wet 7 jaar worden bewaard. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de belastingaangifte, worden bewaard zolang de overeenkomst met jou nog geldt. Na opzegging verwijderen wij de gegevens die we niet meer nodig hebben. Welke privacyrechten heb ik? Als Fit with Feen jouw gegevens gebruikt, dan heb je verschillende rechten. Zo mag je inzage vragen in jouw persoonsgegevens, zodat je kan zien welke gegevens wij van jou hebben. Je mag vragen om aanpassing van gegevens als de gegevens niet (meer) kloppen of verwijdering als je wilt dat de gegevens gewist worden. Ook kan je vragen om het gebruik van de gegevens te beperken, over te dragen naar een ander bedrijf, bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of jouw eerder gegeven toestemming intrekken. Tot slot kan je, als je het niet eens bent met hoe wij jou gegevens gebruiken, een privacyklacht indienen bij ons. Je kan jouw verzoek of klacht sturen naar fenia@fitwithfeen.nl. Ben je niet tevreden over hoe wij met jouw verzoek of klacht zijn omgegaan? Dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacytoezichthouder.
@fitwithfeen @fitwithfeen
@fitwithfeen @fitwithfeen
Contact fenia@fitwithfeen.nl M.H. Trompweg 235 (SSF) 3317 NE Dordrecht
PRIVACYVERKLARING FIT WITH FEEN Versie juli 2023 Dit is de privacyverklaring van Fit with Feen. Deze privacyverklaring geldt voor alle werkzaamheden van Fit with Feen waarbij persoonsgegevens gebruikt worden. Hieronder lees jij welke gegevens wij gebruiken, hoe wij dat doen en waarom. Heb je vragen over het gebruik van jouw gegevens? Neem dan contact op via fenia@fitwithfeen.nl. Welke gegevens verwerkt FitwithFeen en waarom? Een persoonsgegeven is informatie die iets zegt over een persoon of waarmee je iemand kan identificeren. Denk aan een naam, adres, telefoonnummer of Burgerservicenummer (BSN), maar ook aan gegevens over religie, gezondheid of een kenteken. Wanneer je iets met een persoonsgegeven doet, zoals het verzamelen, opslaan, versturen, of verwijderen, dan heet dat het verwerken van het persoonsgegeven. Volgens de Nederlandse privacyregels mag een bedrijf alleen persoonsgegevens verwerken met een legitiem doel en als daar een wettelijke reden voor is. Als jij bij ons komt sporten, verwerkt Fit with Feen jouw naam, woonadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Met deze gegevens kan het abonnement worden afgesloten, de betaling van de inschrijf- en abonnementskosten worden geregeld en kunnen wij onze diensten aan jou leveren. Contactgegevens zijn daarnaast nodig om jou te informeren over wijzigingen in de lessen, zodat jij vragen kan stellen of je voor een les kan afmelden. Ook kunnen contactgegevens worden gebruikt als jij deelneemt aan Samen bij Feen. Als je WhatsApp gebruikt, dan communiceren wij vooral via WhatsApp, maar e-mail is ook mogelijk. De gegevens zijn dus nodig voor de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten en voor ons bedrijfsbelang om diensten aan jou te kunnen leveren. Daarnaast hebben wij als bedrijf ook een wettelijke plicht waarvoor wij bepaalde gegevens nodig kunnen hebben, namelijk het doen van de jaarlijkse belastingaangifte. Bij inschrijving bij Fit with Feen is het verstrekken van de genoemde gegevens verplicht. Zonder deze gegevens kunnen wij geen diensten aan jou leveren. Foto’s en video Het is mogelijk dat af en toe beeldmateriaal wordt gemaakt van een les, wat gebruikt kan worden voor sociale media. Dit gebeurt op basis van toestemming die wij vooraf aan je zullen vragen. Als je niet gefotografeerd of gefilmd wil worden kun je dat tijdens de desbetreffende les aangeven en uit beeld stappen. Delen en bewaren van gegevens Als wij gegevens van jou krijgen, dan worden deze niet zomaar met andere bedrijven gedeeld. Delen van gegevens gebeurt alleen als dat noodzakelijk is voor de overeenkomst met jou, onze dienstverlening of als dat moet van de wet. Als wij bijvoorbeeld contact hebben via de groepschat in WhatsApp, dan zijn jouw naam en telefoonnummer zichtbaar voor de andere sporters bij Fit with Feen en bekend bij WhatsApp. Gegevens die noodzakelijk zijn voor onze administratie en belastingzaken, zoals betalingen vanaf jouw rekeningnummer aan ons, worden verstrekt aan de Belastingdienst. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bewaren wij alleen voor zover dat noodzakelijk is. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zijn de gegevens bijvoorbeeld noodzakelijk voor onze administratie? Dan moeten de gegevens volgens de wet 7 jaar worden bewaard. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de belastingaangifte, worden bewaard zolang de overeenkomst met jou nog geldt. Na opzegging verwijderen wij de gegevens die we niet meer nodig hebben. Welke privacyrechten heb ik? Als Fit with Feen jouw gegevens gebruikt, dan heb je verschillende rechten. Zo mag je inzage vragen in jouw persoonsgegevens, zodat je kan zien welke gegevens wij van jou hebben. Je mag vragen om aanpassing van gegevens als de gegevens niet (meer) kloppen of verwijdering als je wilt dat de gegevens gewist worden. Ook kan je vragen om het gebruik van de gegevens te beperken, over te dragen naar een ander bedrijf, bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of jouw eerder gegeven toestemming intrekken. Tot slot kan je, als je het niet eens bent met hoe wij jou gegevens gebruiken, een privacyklacht indienen bij ons. Je kan jouw verzoek of klacht sturen naar fenia@fitwithfeen.nl. Ben je niet tevreden over hoe wij met jouw verzoek of klacht zijn omgegaan? Dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacytoezichthouder.